Bijeenkomsten

De vereniging organiseert vier avond bijeenkomsten in Hotel Den Haag- Wassenaar, Zijdeweg 54, 2245 BZ Wassenaar. 

De avonden beginnen om 19.30 uur tot 22.00 uur. Van 19.30 – 20.00 is bestemd voor algemene zaken. Vanaf 20.00 uur is de tijd bestemd voor een interessante spreker. De sprekers worden met zorg gekozen op de uiteenlopende onderwerpen en specialismen. Na afloop is er gelegenheid voor een gezellige nazit. 

In juni en december gaat de Algemene Ledenvergadering vooraf aan de workshop. In juni staat o.a. de vaststelling van de jaarrekening en in december de begroting voor het daaropvolgende jaar op de agenda. 

Voor de avonden worden 2 PE punten aangevraagd bij de MfN.

Studiedagen

De MVH organiseert ieder jaar minimaal twee trainingsdagen voor de leden, in het voorjaar en najaar. De onderwerpen worden gespreid over de verschillende specialismen. Het streven is om dit voor maximaal 199 euro te doen zodat MVH leden direct voordeel van hun lidmaatschap hebben. De studiedagen beginnen om 10.00 uur – 17.00 uur en er worden 6 PE punten bij de MfN voor aangevraagd.