Bijeenkomsten

De vereniging organiseert vier avond bijeenkomsten in Hotel Den Haag- Wassenaar, Zijdeweg 54, 2245 BZ Wassenaar. De avonden beginnen om 19.30 uur tot 22.00 uur. Van 19.30 – 20.00 is bestemd voor algemene zaken. Vanaf 20.00 uur is de tijd bestemd voor een interessante spreker. Na afloop hebben we een gezellige nazit. Tweemaal per jaar, in juni en december gaat om 19.30 uur de Algemene Ledenvergadering vooraf aan de workshop. In december staan de begroting, vaststelling van de jaarrekening (en de studiedagen voor het volgende jaar* dit kan ook in juni) op de agenda. Voor deze avonden worden 2 PE punten aangevraagd bij de MfN.

Studiedagen

De MVH organiseert ieder jaar minimaal twee trainingsdagen voor de leden, in het voorjaar en najaar. Het streven is om dit voor maximal 199 euro te doen. MVH leden hebben dus echt ook voordeel van hun lidmaatschap. De studiedagen beginnen om 10.00 uur – 17.00 uur en er worden 6 PE punten voor aangevraagd.